Programozó versenyek

Programozási technológiák pótZH 2014-04-10 Cs18

2014. április 10. 18:20 – 2014. április 10. 20:45

Mátrix műveletek

A transzponálás egy argumentumú művelet. Egy mátrix transzponálása sorainak és oszlopainak a felcserélését jelenti. Egy m × n-es típusú mátrix transzponáltja n × m-es típusú. Kétszer végrehajtva visszakapjuk az eredeti mátrixot. A transzponálást a következő módon jelöljük: AT Két mátrix szorzata akkor definiált, ha a bal oldali mátrix oszlopainak száma megegyezik a jobb oldali mátrix sorainak számával. Ha A egy m × n-es mátrix és B egy n × p-s mátrix, mátrixszorzatuk egy m × p méretű (m sorból, p oszlopból álló) AB mátrix lesz, melynek elemei így számíthatók:

A bemenet specifikációja

A bemeneten állományvégjelig tetszőleges számú teszteset érkezik. Minden teszteset pontosan két sorból áll. Egy teszteset első sorában két, egymástól szóközzel elválasztott egész szám áll (n és m), második sorában pedig egymástól szóközzel elválasztott n * m darab egész szám. A bemenet első sorának első értéke a mátrix sorszámát, míg a második az oszlopszámát jelöli. A bemenet második sora a mátrix értékeit tartalmazza sorfolytonosan.

A kimenet specifikációja

A kimeneten minden tesztesethez tartozóan pontosan egy sor jelenik meg, amelyben m egész szám szerepel, mely a AAT művelet eredménye sorfolytonosan.

Példa bemenet

  1. 3 2
  2. 1 2 3 4 5 6
letöltés szöveges állományként

Példa kimenet

  1. 5 11 17 11 25 39 17 39 61
letöltés szöveges állományként
Debreceni Egyetem, Informatikai Kar, v. 2019.03.01.