Programozó versenyek

Programozási technológiák pótZH 2014-04-10 Cs18

2014. április 10. 18:20 – 2014. április 10. 20:45

Speciális megfordítás

Készítsen programot, amely meghatározza egy számsorozat speciális megfordítását! Egész számok egy sorozatának (n, m) paraméterű speciális megfordítása alatt azt értjük, amikor a sorozat n-edik elemétől kezdve az m-edik elemeket (vagyis a kiinduló sorozat (n + i * m)-edik elemeit, ahol i >= 0) tartalmazó részsorozatot megfordítjuk úgy, hogy a többi elem változatlanul marad! Pl. az [1, 8, 7, 2, 9, 18, 12, 0] sorozat (2, 2) paraméterű speciális megfordítása a [1, 0, 7, 18, 9, 2, 12, 8] sorozat, mivel a kiinduló sorozatban a második elemtől kezdve minden második elem alkotta részsorozat a [8, 2, 18, 0] sorozat, amelynek megfordítása a [0, 18, 2, 8] sorozat. Vegyük észre, hogy a kiinduló sorozat többi elemének sorrendje nem változik!

A bemenet specifikációja

A bemeneten állományvégjelig tetszőleges számú teszteset érkezik. Minden teszteset pontosan két sorból áll. Egy teszteset első sorában két, egymástól szóközzel elválasztott egész szám áll (n és m), második sorában pedig egymástól vesszővel és whitespace karakterekkel elválasztott, 10000-nél kisebb abszolút értékű egész számok legalább 1 és legfeljebb 1000 elemű sorozata.

A kimenet specifikációja

A program tesztesetenként pontosan egy sort írt a kimenetre, amely a tesztesetben megadott sorozat (n, m) paraméterű speciális megfordítását tartalmazza. Az eredménysorozat bármely két elemét pontosan egy vessző és egy szóköz választja el egymástól. (A sorozat első eleme előtt ill. utolsó eleme után nincs sem vessző, sem pedig szóköz!)

Példa bemenet

 1. 2 2
 2. 1, 8, 7, 2, 9, 18, 12, 0
 3. 1 1
 4. 1, 8, 7, 2, 9, 18, 12, 0, 5, 2, 3, 7, 4
 5. 1 6
 6. 1, 8, 7, 2, 9, 18, 12, 0, 5, 2
 7. 3 10
 8. 1, 8, 7, 2, 9, 18, 12, 0
 9. 1 4
 10. 1, 8, 7, 2, 9, 18, 12, 0, 5
letöltés szöveges állományként

Példa kimenet

 1. 1, 0, 7, 18, 9, 2, 12, 8
 2. 4, 7, 3, 2, 5, 0, 12, 18, 9, 2, 7, 8, 1
 3. 12, 8, 7, 2, 9, 18, 1, 0, 5, 2
 4. 1, 8, 7, 2, 9, 18, 12, 0
 5. 5, 8, 7, 2, 9, 18, 12, 0, 1
letöltés szöveges állományként
Debreceni Egyetem, Informatikai Kar, v. 2019.03.01.