Programozó versenyek

Programozási technológiák pótZH 2014-04-10 Cs18

2014. április 10. 18:20 – 2014. április 10. 20:45

Armstrong-számok

Egy n jegyű egész számot Armstrong-számnak nevezünk, ha minden számjegyét az n-edik hatványra emelve és összeadva, az eredeti számot kapjuk. Armstrong szám az összes egyjegyű szám, de ilyen például a 153 vagy a 9474 is (1^3 + 5^3 +3^3 = 1 + 125 + 27 = 153, ill. 9^4 + 4^4 + 7^4 + 4^4 = 6561 + 256 + 2401 + 256 = 9474). Készítsen programot, amely meghatározza, hogy egy adott zárt intervallumban hény Armstrong-szám helyezkedik el!

A bemenet specifikációja

A bemeneten állományvégjelig tetszőleges számú teszteset érkezik. Minden teszteset pontosan egy sorból áll. Egy teszteset két nemnegatív egész számot (a-t és b-t, ahol feltételezzük, hogy a <= b)) tartalmaz, amelyeket egymástól pontosan egy szóköz választ el.

A kimenet specifikációja

A kimeneten minden tesztesethez tartozóan pontosan egy sor jelenik meg, amelyben egyetlen egész szám, a tesztesetben kapott két szám által határolt zárt intervallumban (vagyis az [a,b]) található Armstong-számok darabszáma kap helyet.

Példa bemenet

  1. 0 0
  2. 10 10
  3. 3 15
  4. 310 410
letöltés szöveges állományként

Példa kimenet

  1. 1
  2. 0
  3. 7
  4. 3
letöltés szöveges állományként
Debreceni Egyetem, Informatikai Kar, v. 2019.03.01.