Programozó versenyek

Programozási technológiák, 2015. március 18., Cs14 ZH

2015. március 19. 14:10 – 2015. március 19. 15:45

Mátrix

Készítsen programot, amely a billentyűzetről egy kvadratikus mátrix sorainak számát, egy kezdőpozíciót, valamint a mátrix elemeit olvassa be. A program határozza meg és írja a szabványos kimenetre azt az értéket, amit az alábbi tevékenységsorozat végrehajtásával kapunk:

 • előbb a második bemenetsor elemeit a kezdőpozícióból kiindulva az alábbi (bal oldali) ábrán (5x5-ös mátrix példáján) látható módon elhelyezzük a mátrixban,
 • majd az így kapott mátrixot tükrözzük a mellékátlójára,
 • végül pedig jelenítsük meg a kimeneten az utolsó oszlopában szereplő értékek összegét!

A középső ábra azt mutatja be, hogy miképp kell az [1..25] zárt intervallum értékeit elhelyezni egy 5x5-ös mátrixban a (3,2) kezdőpozíció esetén. A jobb szélső ábrán a mellékátlójára tükrözött mátrix látható, az utolsó oszlop összegének számításával együtt.

A bemenet első sora egy 1 ≤ k ≤ 100 pozitív egész érték, amely a tesztesetek számát jelenti. Minden teszteset pontosan két sorból áll: az első sorban egyetlen, szintén 1 és 100 közötti n egész (a kvadratikus mátrix mérete), míg a másodikban pontosan n2 egész (a kvadratikus mátrix elemei) helyezkedik el. A mátrix elemeit egymástól szóköz karakterek választják el. A kimenet tesztesetenként egy sorban egyetlen egész értéket, a fentiek értelmében kitöltött és átrendezett mátrix főátlójában lévő elemeinek szorzatát tartalmazza.

Példa bemenet

 1. 3
 2. 5 3 2
 3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 4. 3 3 2
 5. 69 94 81 41 9 98 39 4 0
 6. 2 1 1
 7. 1 0 0 1
letöltés szöveges állományként

Példa kimenet

 1. 65
 2. 231
 3. 2
letöltés szöveges állományként
Debreceni Egyetem, Informatikai Kar, v. 2019.03.01.