Programozó versenyek

Programozási technológiák, 2015. április 16., Cs16 pótZH

2015. április 16. 16:10 – 2015. április 16. 18:00

Mátrix

Írjon programot, amely meghatározza egy tetszőleges méretű, abszolút értékben tízezernél kisebb egész értékeket tartalmazó mátrix olyan oszlopainak sorszámát, amelyekben a legtöbb 0 elem van! Az első oszlop oszlopsorszáma 1, a másodiké 2, stb.

A bemenet specifikációja

A bemenet első sorában két egész érték (n és m), a mátrix sorainak (n), majd oszlopainak a száma (m), egymástól pontosan egy szóközzel elválasztva szerepel. A bemenetnek pontosan n további sora lesz, minden sor a mátrix egy-egy sorát írja le. Az egyes sorokban a mátrix értékei helyezkednek el, minden elem pontosan 6 karakteren, jobbra igazítva.

A kimenet specifikációja

A kimenet egyetlen sorból áll, amelyben egymástól pontosan egy szóközzel elválasztva az oszlopsorszámok helyezkednek el. (Az első oszlop sorszáma 1, az utolsóé m.) Az első oszlopsorszám előtt, ill. az utolsó után nincs szóköz!

Példa bemenet

  1. 3 4
  2.      3     1     0     4
  3.     -3  9999   -12     7
  4.      0 -1234   -24     3
letöltés szöveges állományként

Példa kimenet

  1. 1 3
letöltés szöveges állományként
Debreceni Egyetem, Informatikai Kar, v. 2019.03.01.