Programozó versenyek

Magas szintű programozási nyelvek 1, 2015. május 20., Sz10 ZH

2015. május 20. 10:05 – 2015. május 20. 11:50

Egykorúak

Egy bináris állományban a rekordok szerkezetét a következő struktúrával definiáljuk:

struct person
{
    char name[25];
    int year, month, day;
};

Írjon C függvényt, amely paraméterként megkapja a bináris állomány nevét és egy évszámot egész számként! A függvény hozzon létre egy új egydimenziós tömböt, amely azoknak a személyeknek az adatait tartalmazza, akik a második paraméterként megadott évben születtek! A személyek születési időpontjuk szerint csökkenő sorrendben szerepeljenek a tömbben, a tömb elején szerepeljen a legfiatalabb személy! Ha két vagy több személy is ugyanazon a napon született volna, akkor őket a nevük alapján lexikografikusan növekvő sorba rendezze! A tömb végét egy olyan elem jelezze, ahol a születési év egy negatív szám, feltételezve, hogy az állomány nem tartalmaz egyetlen negatív születési évet sem!

A függvény specifikációja

struct person *foo(char *, int);

Megjegyzés

A függvényt helyezze a foo.c nevű állományba, és ezt az állományt küldje be megoldásként a kiértékelő rendszernek! Megoldását az alábbi állományok segítségével tesztelheti. Megoldásának kiértékelését a tesztelő rendszer nem feltétlenül ezeknek az állományoknak a felhasználásával végzi!

myheader.h

 1. #ifndef _MYHEADER_H
 2. #define _MYHEADER_H 1
 3. struct person
 4. {
 5.     char name[25];
 6.     int year, month, day;
 7. };
 8. struct person *foo(char *, int);
 9. #endif /* myheader.h */
letöltés szöveges állományként

main.c

 1. #include <stdio.h>
 2. #include <stdlib.h>
 3. #include "myheader.h"
 4. int main()
 5. {
 6.     struct person *p = foo("foo.bin", 1994);
 7.     int i;
 8.     for (i = 0; p[i].year >= 0; ++i)
 9.         printf("*%s* (%04d.%02d.%02d.)\n", p[i].name, p[i].year, p[i].month, p[i].day);
 10.     free(p);
 11.     return EXIT_SUCCESS;
 12. }
letöltés szöveges állományként

Makefile

 1. SRCS = main.c foo.c
 2. OBJS = $(SRCS:%.c=%.o)
 3. TARGETS = main
 4. .PHONY: clean
 5. all: $(TARGETS)
 6. main: $(OBJS)
 7. $(CC) $(OBJS) -o main
 8. %.o: %.c
 9. $(CC) -Wall -c $< -o $@
 10. clean:
 11. rm -rf $(OBJS) *~ $(TARGETS)
letöltés szöveges állományként
Debreceni Egyetem, Informatikai Kar, v. 2019.03.01.