Programozó versenyek

Magas szintű programozási nyelvek 1, 2015. május 20., Sz14 ZH

2015. május 20. 14:05 – 2015. május 20. 15:50

Régiókód

Egy bináris állományban a rekordok szerkezetét a következő struktúrával definiáljuk:

struct town
{
    char name[35];
    int zip_code;
};

Írjon C függvényt, amely paraméterként megkapja a bináris állomány nevét és egy régiókódot, amit kétjegyű egész számként vesz át! A függvény hozzon létre egy új egydimenziós tömböt, amely azoknak a városoknak az adatait tartalmazza, amelyek a paraméterként megadott régióhoz tartoznak! (Azt, hogy melyik régióhoz tartozik egy város, a négyjegyű irányítószámának az első két számjegye árulja el.) A városok nevük szerint lexikografikusan növekvő sorba rendezve szerepeljenek a tömbben! Mivel egy városhoz több irányítószám is tartozhat, az ilyen rekordokat az irányítószámok növekvő sorrendjében helyezze el egymás után! A tömb végét egy olyan elem jelezze, ahol az irányítószám egy negatív szám!

A függvény specifikációja

struct town *foo(char *, int);

Megjegyzés

A függvényt helyezze a foo.c nevű állományba, és ezt az állományt küldje be megoldásként a kiértékelő rendszernek! Megoldását az alábbi állományok segítségével tesztelheti. Megoldásának kiértékelését a tesztelő rendszer nem feltétlenül ezeknek az állományoknak a felhasználásával végzi!

myheader.h

 1. #ifndef _MYHEADER_H
 2. #define _MYHEADER_H 1
 3. struct town
 4. {
 5.     char name[35];
 6.     int zip_code;
 7. };
 8. struct town *foo(char *, int);
 9. #endif /* myheader.h */
letöltés szöveges állományként

main.c

 1. #include <stdio.h>
 2. #include <stdlib.h>
 3. #include "myheader.h"
 4. int main()
 5. {
 6.     struct town *p = foo("foo.bin", 40);
 7.     int i;
 8.     for (i = 0; p[i].zip_code >= 0; ++i)
 9.         printf("*%s* (%d)\n", p[i].name, p[i].zip_code);
 10.     free(p);
 11.     return EXIT_SUCCESS;
 12. }
letöltés szöveges állományként

Makefile

 1. SRCS = main.c foo.c
 2. OBJS = $(SRCS:%.c=%.o)
 3. TARGETS = main
 4. .PHONY: clean
 5. all: $(TARGETS)
 6. main: $(OBJS)
 7. $(CC) $(OBJS) -o main
 8. %.o: %.c
 9. $(CC) -Wall -c $< -o $@
 10. clean:
 11. rm -rf $(OBJS) *~ $(TARGETS)
letöltés szöveges állományként
Debreceni Egyetem, Informatikai Kar, v. 2019.03.01.