Programozó versenyek

Magas szintű programozási nyelvek 1, 2015. december 15., K16 ZH

2015. december 15. 16:05 – 2015. december 15. 17:50

Mértani sorozat

Adott a következő fejlécállomány:

myheader.h

 1. #ifndef _MYHEADER_H
 2. #define _MYHEADER_H 1
 3. int *foo(int, int, int, int);
 4. #endif /* myheader.h */
letöltés szöveges állományként

Írja meg a myheader.h állományban deklarált foo() függvényt, amely paraméterként – ilyen sorrendben – megkap négy egész számot: egy kizárólag egész értékekből álló mértani sorozat első elemét, a sorozat kvóciensét, továbbá egy n és egy m egészet, ahol 1 ≤ n ≤ m teljesül! A függvény állítson elő egy új, egész típusú tömböt, amely a paraméterek által meghatározott mértani sorozatnak az n-edik elemtől az m-edik elemig tartó részsorozatát tartalmazza, és adja vissza annak memóriabeli kezdőcímét!

Egy mértani sorozat i-edik elemét a következő módon határozhatja meg:

ai = a1 · qi – 1,

ahol a1 a sorozat első eleme, ai a sorozat i-edik eleme, i az i-edik elem indexe (i ≥ 1), q pedig a sorozat kvóciense.

Megjegyzés

A függvényt helyezze a foo.c nevű állományba, és ezt az állományt küldje be megoldásként a kiértékelő rendszernek! Megoldását az alábbi állományok segítségével tesztelheti. Megoldásának kiértékelését a tesztelő rendszer nem feltétlenül ezeknek az állományoknak a felhasználásával végzi!

main.c

 1. #include <stdio.h>
 2. #include <stdlib.h>
 3. #include "myheader.h"
 4. int main()
 5. {
 6.     int a1, q, n, m;
 7.     while(scanf("%d %d %d %d", &a1, &q, &n, &m) != EOF)
 8.     {
 9.         int *res = foo(a1, q, n, m), i;
 10.         for (i = 0; i < m - n + 1; i++)
 11.         {
 12.             if (i > 0)
 13.                 putchar(' ');
 14.             printf("%d", res[i]);
 15.         }
 16.         putchar('\n');
 17.         free(res);
 18.     }
 19.     return EXIT_SUCCESS;
 20. }
letöltés szöveges állományként

Makefile

 1. SRCS = main.c foo.c
 2. OBJS = $(SRCS:%.c=%.o)
 3. TARGETS = main
 4. .PHONY: clean
 5. all: $(TARGETS)
 6. main: $(OBJS)
 7. $(CC) $(OBJS) -o main
 8. %.o: %.c
 9. $(CC) -Wall -c $< -o $@
 10. clean:
 11. rm -rf $(OBJS) *~ $(TARGETS)
letöltés szöveges állományként

Példa bemenet

 1. 1 1 1 10
 2. 1 2 1 10
 3. 5 3 5 6
letöltés szöveges állományként

A példa tesztprogram kimenete

 1. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 2. 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512
 3. 405 1215
letöltés szöveges állományként
Debreceni Egyetem, Informatikai Kar, v. 2019.03.01.