Programozó versenyek

Magas szintű programozási nyelvek 1, 2016. május 18., Sz12 ZH

2016. május 18. 12:05 – 2016. május 18. 13:55

Toldozás-foldozás

Adott a következő fejlécállomány:

myheader.h

 1. #ifndef _MYHEADER_H
 2. #define _MYHEADER_H 1
 3. void foo(char **, int, int);
 4. #endif /* myheader.h */
letöltés szöveges állományként

Írja meg a myheader.h állományban deklarált foo() függvényt, amely paraméterként megkapja egy sztringeket tartalmazó tömb kezdőcímét és elemszámát, valamint egy további pozitív egész számot (n-et)! A függvény (eljárás) határozza meg a tömb leghosszabb sztringjének a hosszát! Ha ez a szám nagyobb n-nél, akkor a függvény (eljárás) fejezze be a működését! Egyébként pedig mindegyik sztring elejére szúrjon be annyi pont ('.') karaktert, amennyivel az adott sztring hossza pontosan n-re növelhető! Ha szükséges, foglaljon helyet a memóriában az új, hosszabb sztringek számára!

Megjegyzés

A függvényt helyezze a foo.c nevű állományba, és ezt az állományt küldje be megoldásként a kiértékelő rendszernek! Megoldását az alábbi állományok segítségével tesztelheti. Megoldásának kiértékelését a tesztelő rendszer nem feltétlenül ezeknek az állományoknak a felhasználásával végzi!

main.c

 1. #include <stdio.h>
 2. #include <stdlib.h>
 3. #include "myheader.h"
 4. int main()
 5. {
 6.     char *t[3] = {"alma", "dio", "barack"};
 7.     int i;
 8.     foo(t, 3, 10);
 9.     for (i = 0; i < 3; ++i)
 10.         printf("%s\n", t[i]);
 11.     return EXIT_SUCCESS;
 12. }
letöltés szöveges állományként

Makefile

 1. SRCS = main.c foo.c
 2. OBJS = $(SRCS:%.c=%.o)
 3. TARGETS = main
 4. .PHONY: clean
 5. all: $(TARGETS)
 6. main: $(OBJS)
 7. $(CC) $(OBJS) -o main
 8. %.o: %.c
 9. $(CC) -Wall -c $< -o $@
 10. clean:
 11. rm -rf $(OBJS) *~ $(TARGETS)
letöltés szöveges állományként

A példa tesztprogram kimenete

 1. ......alma
 2. .......dio
 3. ....barack
letöltés szöveges állományként
Debreceni Egyetem, Informatikai Kar, v. 2019.03.01.