Programozó versenyek

Magas szintű programozási nyelvek 1, 2017. január 4., Sz8 ZH

2017. január 4. 8:05 – 2017. január 4. 10:00

Hosszú sztringek

Adott a következő fejlécállomány:

myheader.h

 1. #ifndef _MYHEADER_H
 2. #define _MYHEADER_H 1
 3. char **foo(char *[], int);
 4. #endif /* myheader.h */
letöltés szöveges állományként

Írja meg a myheader.h állományban deklarált foo() függvényt, amely paraméterként megkap egy sztringeket tartalmazó egydimenziós tömböt és annak az elemszámát! A függvény készítsen egy új egydimenziós, sztringeket címző mutatókat tartalmazó tömböt! A mutatók a paraméterként megkapott tömb sztringjei közül a leghosszabbakra hivatkozzanak, mégpedig azok lexikografikusan növekvő sorrendjében! Hogy lehessen tudni, hogy hol van ennek a tömbnek a vége, utolsó elemként vegyen fel egy NULL mutatót az új tömbbe! A függvény az eredeti tömböt és az eredeti sztringeket ne módosítsa, visszatérési értéke pedig az új tömb kezdőcíme legyen!

Megjegyzés

A függvényt helyezze a foo.c nevű állományba, és ezt az állományt küldje be megoldásként a kiértékelő rendszernek! Megoldását az alábbi állományok segítségével tesztelheti. Megoldásának kiértékelését a tesztelő rendszer nem feltétlenül ezeknek az állományoknak a felhasználásával végzi!

main.c

 1. #include <stdio.h>
 2. #include <stdlib.h>
 3. #include "myheader.h"
 4. int main()
 5. {
 6.     char *t[] = {"nopqr", "fg", "abcde", "hij", "klm"};
 7.     char **p = foo(t, 5);
 8.     char **tmp;
 9.     for (tmp = p; *tmp; ++tmp)
 10.         printf("%s\n", *tmp);
 11.     free(p);
 12.     return EXIT_SUCCESS;
 13. }
letöltés szöveges állományként

Makefile

 1. SRCS = main.c foo.c
 2. OBJS = $(SRCS:%.c=%.o)
 3. TARGETS = main
 4. .PHONY: clean
 5. all: $(TARGETS)
 6. main: $(OBJS)
 7. $(CC) $(OBJS) -o main
 8. %.o: %.c
 9. $(CC) -Wall -c $< -o $@
 10. clean:
 11. rm -rf $(OBJS) *~ $(TARGETS)
letöltés szöveges állományként

A példa tesztprogram kimenete

 1. abcde
 2. nopqr
letöltés szöveges állományként
Debreceni Egyetem, Informatikai Kar, v. 2019.03.01.