Programozó versenyek

Magas szintű programozási nyelvek 2, 2017. április 4., K16 ZH

2017. április 4. 16:05 – 2017. április 4. 17:55

Budapest Kupa 1 (Java)

A Budapest Kupát a Teljesítménytúrázók Társasága írta ki. Elnyerésének feltétele, hogy a 2017-re meghirdetett 144 túrából legalább 10 túrán vegyen részt az ember, és igazoltan teljesítse is azt. Az ön feladata egy olyan program írása, amely az ebben a sorozatban szereplő túrák adatait dolgozza fel.

A standard bemenet első sorában a feldolgozandó túrák darabszáma szerepel (N). A következő N sor egy-egy túra adatait tartalmazza a következő formában:

év;hónap;nap;túra_neve;résztáv[;résztáv]…

Az év, a hónap és a nap az év egy napjának leírására szolgál: az év az évszámot, a hónap a hónap éven belüli sorszámát, a nap pedig a túra napját írja le az adott hónapon belül. Az év, hónap, nap adatok mindig egy valódi, létező dátumot jelölnek. A túra_neve egy sztring, a résztáv pedig egy pozitív egész szám. Az említett adatokat pontosvessző karakterek választják el egymástól egy soron belül. A pontosvessző karakter nem szerepel egyik túra nevében sem.

A túrák teljesítéséhez végig kell haladni a szervezők által kijelölt útvonalon, mely mentén ellenőrzőpontokat kell érinteni. Az ellenőrzőpontok egymástól való távolságát írják le az egyes sorokban szereplő résztávok. Ha egy túrán például a rajtból elindulva két ellenőrzőpontot kell érintenie a túrázónak, akkor három darab résztáv értéket fog a sor tartalmazni: a rajtból az első ellenőrzőpontba, az elsőből a másodikba, valamint a másodikból a célba vezető út hosszát. Így a túra teljesítendő útvonalát a résztávok összege fogja megadni.

A programjának a standard kimenetre kell írnia a leghosszabb teljesítendő útvonallal rendelkező túrák dátumát és nevét. Az adatokat rendezze dátum szerint növekvő sorrendbe! Ha két ilyen túrát is ugyanazon a napon rendeznének meg, akkor ezeket a túrákat a nevük alapján állítsa lexikografikusan növekvő sorrendbe (ábécérendbe)! Feltételezheti, hogy a bemeneti adatok között nem fog szerepelni két azonos nevű túra. A rendezett adatokat a példa kimenetben látható formában írja a programja a standard kimenetre!

Példa bemenet

  1. 5
  2. 2017;05;14;Budaorsi dolomitok;5;4;3;5;5
  3. 2017;02;04;Kitaibel Pal emlektura;2;3;2;3
  4. 2017;04;01;Baba;3;3;3;4;3;3;3
  5. 2017;01;21;Toldi Miklos emlektura;6;4;6;4
  6. 2017;04;01;Pipi;4;4;4
letöltés szöveges állományként

A példa bemenethez tartozó kimenet

  1. 2017;04;01;Baba
  2. 2017;05;14;Budaorsi dolomitok
letöltés szöveges állományként
Debreceni Egyetem, Informatikai Kar, v. 2019.03.01.