Programozó versenyek

Magas szintű programozási nyelvek 2, 2018. május 15., K10 ZH

2018. május 15. 10:25 – 2018. május 15. 12:15

Programozó verseny (C#)

Írjon programot, amely a standard bemenetről sztringeket olvas be állományvégjelig (EOF-ig)! A sztringek egy programozó verseny naplóállományának a sorai, amelyben a versenyző neve, az értékelésre beküldött állomány neve, a beküldés időpontja, valamint az értékelés kódja szerepel a példa bemenetben megadott formában. Az értékelések kódjai a következők lehetnek: időtúllépés („TML”), rossz válasz („WRG”), fordítási hiba („CMP”) és helyes válasz („PAS”).

A programja határozza meg és írja a standard kimenetre, hogy az egyes versenyzők mely állományokra kaptak helyes válasz értékelést! A versenyzőket nevük alapján lexikografikusan növekvő sorrendben szerepeltesse a kimeneten! Ha egy versenyző ugyanazt az állományt többször is beküldte, és esetleg többször is helyes válasz értékelést kapott rá, akkor csak egyszer szerepeltesse nála az ilyen állománynevet! Ha egy versenyző több helyes válasz értékeléssel rendelkező állománnyal is rendelkezik, akkor azokat az állományok nevének lexikografikusan növekvő sorrendjében írja a standard kimenetre a példa kimenetben szereplő formában!

Példa bemenet

 1. William;foo.c;0.15;WRG
 2. Charles;foo.c;0.16;WRG
 3. William;bar.c;0.20;PAS
 4. William;foo.c;0.25;TML
 5. Charles;foo.c;0.26;TML
 6. William;foobar.c;0.30;PAS
 7. William;foo.c;0.35;CMP
 8. Charles;foo.c;0.36;CMP
 9. William;foo.c;0.45;PAS
 10. William;foo.c;0.55;PAS
 11. Charles;foo.c;0.56;PAS
letöltés szöveges állományként

A példa bemenethez tartozó kimenet

 1. Charles:foo.c
 2. William:bar.c,foo.c,foobar.c
letöltés szöveges állományként
Debreceni Egyetem, Informatikai Kar, v. 2019.03.01.