Programozó versenyek

Programozási nyelvek 1, 2019. május 14., K16 ZH

2019. május 14. 16:05 – 2019. május 14. 17:50

Futamhosszkódolás

Adott a következő fejlécállomány:

myheader.h

 1. #ifndef _MYHEADER_H
 2. #define _MYHEADER_H 1
 3. char *foo(const char *);
 4. #endif /* myheader.h */
letöltés szöveges állományként

Írja meg a myheader.h állományban deklarált foo() függvényt, amely paraméterként megkap egy nemüres sztringet, amely kizárólag az angol ábécé betűiből áll úgy, hogy azonos betűkből legfeljebb 9 darab szerepel közvetlenül egymás mellett a sztringben! A függvény állítsa elő ennek a sztringnek a futamhosszkódolt változatát, és adja vissza annak kezdőcímét! Egy sztringből annak futamhosszkódolt változatát úgy állíthatjuk elő, hogy az azonos betűkből álló betűcsoportokat a csoport egy betűjére és a csoportban lévő betűk darabszámát megadó számjegy karakterre cseréljük le.

Megjegyzés

A függvényt helyezze a foo.c nevű állományba, és ezt az állományt küldje be megoldásként a kiértékelő rendszernek! Megoldását az alábbi állományok segítségével tesztelheti. Megoldásának kiértékelését a tesztelő rendszer nem feltétlenül ezeknek az állományoknak a felhasználásával végzi!

main.c

 1. #include <stdio.h>
 2. #include <stdlib.h>
 3. #include "myheader.h"
 4. int main()
 5. {
 6.     char *s[] = {"hello", "world", "Mississippi"};
 7.     int i;
 8.     for (i = 0; i < sizeof(s) / sizeof(char *); ++i)
 9.     {
 10.         char *p = foo(s[i]);
 11.         printf("%s\n", p);
 12.         free(p);
 13.     }
 14.     return EXIT_SUCCESS;
 15. }
letöltés szöveges állományként

Makefile

 1. SRCS = main.c foo.c
 2. OBJS = $(SRCS:%.c=%.o)
 3. TARGETS = main
 4. .PHONY: clean
 5. all: $(TARGETS)
 6. main: $(OBJS)
 7. $(CC) $(OBJS) -o main
 8. %.o: %.c
 9. $(CC) -Wall -c $< -o $@
 10. clean:
 11. rm -rf $(OBJS) *~ $(TARGETS)
letöltés szöveges állományként

A példa tesztprogram kimenete

 1. h1e1l2o1
 2. w1o1r1l1d1
 3. M1i1s2i1s2i1p2i1
letöltés szöveges állományként
Debreceni Egyetem, Informatikai Kar, v. 2019.03.01.