Programozó versenyek

Programozási nyelvek 1, 2019. május 30., Cs8 ZH

2019. május 30. 8:30 – 2019. május 30. 10:15

Permutációk

Adott a következő fejlécállomány:

myheader.h

 1. #ifndef _MYHEADER_H
 2. #define _MYHEADER_H 1
 3. int foo(int *);
 4. #endif /* myheader.h */
letöltés szöveges állományként

Írja meg a myheader.h állományban deklarált foo() függvényt, amely paraméterként megkapja egy nemnegatív egészeket tartalmazó tömb kezdőcímét! A tömbben található értékes, feldolgozandó elemeket (melyeknek a száma n) a tömbben egy 0-s érték zárja le. A függvény döntse el, hogy a tömb értékes elemei az 1-től n-ig tartó egész számsorozat permutációját alkotják-e, és logikailag igaz értéket adjon vissza, ha igen, egyébként pedig hamisat! Amennyiben a tömb nem tartalmaz egyetlen értékes elemet sem a 0-s szám előtt, a függvény akkor is logikailag igaz értéket adjon vissza! Ügyeljen rá, hogy a paraméterként megkapott tömb elemei ne változzanak, se a sorrendjük, se az értékük!

Megjegyzés

A függvényt helyezze a foo.c nevű állományba, és ezt az állományt küldje be megoldásként a kiértékelő rendszernek! Megoldását az alábbi állományok segítségével tesztelheti. Megoldásának kiértékelését a tesztelő rendszer nem feltétlenül ezeknek az állományoknak a felhasználásával végzi!

main.c

 1. #include <stdio.h>
 2. #include <stdlib.h>
 3. #include "myheader.h"
 4. int main()
 5. {
 6.     int t[] = {3, 4, 1, 2, 0}, i;
 7.     for (i = 0; i < sizeof(t) / sizeof(int); ++i)
 8.         printf("%s\n", foo(&t[i]) ? "YES" : "NO");
 9.     return EXIT_SUCCESS;
 10. }
letöltés szöveges állományként

Makefile

 1. SRCS = main.c foo.c
 2. OBJS = $(SRCS:%.c=%.o)
 3. TARGETS = main
 4. .PHONY: clean
 5. all: $(TARGETS)
 6. main: $(OBJS)
 7. $(CC) $(OBJS) -o main
 8. %.o: %.c
 9. $(CC) -Wall -c $< -o $@
 10. clean:
 11. rm -rf $(OBJS) *~ $(TARGETS)
letöltés szöveges állományként

A példa tesztprogram kimenete

 1. YES
 2. NO
 3. YES
 4. NO
 5. YES
letöltés szöveges állományként
Debreceni Egyetem, Informatikai Kar, v. 2019.03.01.