Programozó versenyek

Levelező Prog1 gyakorlati számonkérés, 2020. május 22.

2020. május 22. 13:00 – 2020. május 22. 16:00

Jelszavak

Adott a következő fejlécállomány:

myheader.h

 1. #ifndef _MYHEADER_H
 2. #define _MYHEADER_H 1
 3. int *foo(const char *);
 4. #endif /* myheader.h */
letöltés szöveges állományként

Írja meg a myheader.h állományban deklarált foo() függvényt, amely paraméterként megkap egy sztringet! A függvénynek a paraméterként megadott sztringről el kell döntenie, hogy az jó jelszó-e. Jónak nevezünk egy jelszót, ha tartalmaz kisbetűt, nagybetűt, számjegyet és egyéb karaktert is. Amennyiben a paraméterként megkapott sztring jó jelszó, a függvény hozzon létre egy négyelemű tömböt, benne a kisbetűk, nagybetűk, számjegyek és egyéb karakterek darabszámával (ebben a sorrendben), és adja vissza ennek a tömbnek a kezdőcímét! Ha nem így lenne, akkor a függvény NULL értéket adjon vissza!

Megjegyzés

A függvényt helyezze a foo.c nevű állományba, és ezt az állományt küldje be megoldásként a kiértékelő rendszernek! Megoldását az alábbi állományok segítségével tesztelheti. Megoldásának kiértékelését a tesztelő rendszer nem feltétlenül ezeknek az állományoknak a felhasználásával végzi!

main.c

 1. #include <stdio.h>
 2. #include <stdlib.h>
 3. #include "myheader.h"
 4. int main()
 5. {
 6.     int *res = foo("Apple@1234");
 7.     if (res != NULL)
 8.     {
 9.         printf("%d %d %d %d\n", res[0], res[1], res[2], res[3]);
 10.         free(res);
 11.     }
 12.     else
 13.         puts("Bad password!");
 14.     return EXIT_SUCCESS;
 15. }
letöltés szöveges állományként

Makefile

 1. SRCS = main.c foo.c
 2. OBJS = $(SRCS:%.c=%.o)
 3. TARGETS = main
 4. .PHONY: clean
 5. all: $(TARGETS)
 6. main: $(OBJS)
 7. $(CC) $(OBJS) -o main
 8. %.o: %.c
 9. $(CC) -Wall -c $< -o $@
 10. clean:
 11. rm -rf $(OBJS) *~ $(TARGETS)
letöltés szöveges állományként

A példa tesztprogram kimenete

 1. 4 1 4 1
letöltés szöveges állományként
Debreceni Egyetem, Informatikai Kar, v. 2019.03.01.