Programozó versenyek

Programozási nyelvek 2, 2020. október 6., K16 ZH

2020. október 6. 16:05 – 2020. október 6. 17:50

Bolhacirkusz

A tudós azt mondja a bolhának, „Ugorj!”, és a bolha ugrik. A tudós kitépi a bolha egyik lábát, s azt mondja, „Ugorj!”, a bolha ugrik. Kitépi még egy lábát, stb. Amikor már az összes lábát kitépte, a bolha nem ugrik. Ekkor a tudós feljegyzi: „Ha a bolha összes lábát kitépik, megsüketül.”

Ha az embernek bolhacirkusza van, nyilván nem bízná a társulatát a viccbeli tudósra. De akkor mit csináljon velük, ha hosszabb időre magukra kell hagynia őket? Egy kézenfekvő megoldás, hogy elindulás előtt megszámozza őket 1-től kezdve egyesével növekvő sorszámokkal, és kisebb-nagyobb csoportokban a legjobb barátaira bízza őket, hogy vigyázzanak rájuk azok, amíg ő távol van. A hazaérkezés után persze ismét össze kell gyűjteni az állatokat, hogy újból teljes legyen a kompánia.

Az ön feladata egy kimutatás elkészítése a visszakapott bolhákról.

Írjon programot, amely a standard bemenet első sorából egy pozitív egész számot olvas be, N-et, ami a bolhacirkusz tagjainak a számát jelzi! A bemenet további soraiban 1 és N közötti, különböző értékű egész számok szerepelnek. Egy-egy sor azt írja le, hogy az egyes barátainktól milyen sorszámú bolhákat kaptunk vissza a hazaérkezésünk után. A programja határozza meg és írja a standard kimenet első sorába azt, hogy hány bolhának kelt lába, míg távol voltunk! A standard kimenet második sorába pedig kerüljenek a hiányzó bolhák sorszámai értékeik szerint növekvő sorrendben úgy, hogy őket pontosan egy szóköz karakter válassza el egymástól! Ügyeljen rá, hogy egyik sorban se szerepeljenek felesleges szóköz karakterek, se a sor elején, se a sor végén, ugyanakkor mindkét sort soremeléssel zárja!

Példa bemenet

  1. 10
  2. 6 1 2
  3. 4
  4. 3 9
  5. 10 5
letöltés szöveges állományként

A példa bemenethez tartozó kimenet

  1. 2
  2. 7 8
letöltés szöveges állományként

Forrás: https://www.uni-miskolc.hu/~bolantro/informalis/S05.4.3.0.html.

Debreceni Egyetem, Informatikai Kar, v. 2019.03.01.