Programozó versenyek

Programozási nyelvek 2, 2020. december 15., K10 ZH

2020. december 15. 10:00 – 2020. december 15. 11:40

Egyenletek és egyenlőtlenségek

Írjon programot, amely a standard bemenet első sorából két egész számot olvas be, V-t és G-t! V a változók számát jelzi, G pedig a változók értékeivel kapcsolatban feltett kérdések számát adja meg. A bemenet következő V sora változók nevét és értékét tartalmazza a következő formában:

változónév érték

A változónév egy csupa nagybetűkből álló sztring, az érték egy egész szám.

A következő G sorban állítások vannak megfogalmazva a változókkal kapcsolatban. Ezeknek az állításoknak az alakja a következő:

változónév+ változónév]… összehasonlító_op érték

A változónév egy olyan változónak a neve, amely szerepelt a korábban beolvasott V darab változónév között, az összehasonlító_op a „<”, „>”, „=”, „<=” és „>=” összehasonlító műveletek egyike, míg az érték egy egész szám.

A programja döntse el, hogy a megadott változónevek értékeit behelyettesítve az állításba, teljesül-e az adott egyenlőség vagy egyenlőtlenség, és ennek megfelelően a „helyes” vagy a „helytelen” szavak valamelyikét írja a standard kimenetre a példa kimenetben megadott formában!

Példa bemenet

  1. 2 3
  2. ALMA 10
  3. KORTE 15
  4. ALMA + ALMA < 30
  5. ALMA + KORTE + KORTE > 60
  6. KORTE + ALMA = 25
letöltés szöveges állományként

A példa bemenethez tartozó kimenet

  1. #1: helyes
  2. #2: helytelen
  3. #3: helyes
letöltés szöveges állományként
Debreceni Egyetem, Informatikai Kar, v. 2019.03.01.