Programozó versenyek

Levelező Prog1 gyakorlati számonkérés, 2021. május 29.

2021. május 29. 14:00 – 2021. május 29. 17:00

Zárthelyik

Írjon programot, amely a Számítógép architektúrák kurzuson aláírást szerzett hallgatókat tudja meghatározni! A kurzuson az a hallgató kap aláírást, aki a félév során megírt két zh-n együtt elér egy minimális pontszámot. Mindkét zh egy alkalommal javítható. A javítás bárki számára engedélyezett, és egyik zh-t sem kötelező megírni. Mindkét zh esetében a normál és a javító zh-n megszerzett pontszámok közül a nagyobbikat kell figyelembe venni. A bemenet első sorában egy pozitív egész szám, a két zh-n együttesen elérendő minimális pontszám szerepel. A további sorok mindegyike „név;[p1];[p2];[p3];[p4]” alakú, ahol a név egy legfeljebb 40 karakteres nemüres sztring, a pi-k pedig nemnegatív egész számok: p1 az első, p2 a második zh-ra kapott pontszám, p3 az első, p4 pedig a második zh javításán elért pontszám. A négy pontszám mindegyike opcionális. A program a beolvasás sorrendjében írja a kimenetre soronként azoknak a hallgatóknak a nevét, akik aláírást szereztek a kurzuson! A bemenetet állományvégjelig kell olvasni.

Példa bemenet

  1. 50
  2. Gipsz Jakab;32;40;;
  3. Bármi Áron;21;24;18;39
  4. Hát Izsák;34;0;28;15
  5. Érték Elek;23;;;28
  6. Kukor Ica;;;;
letöltés szöveges állományként

A példa bemenethez tartozó kimenet

  1. Gipsz Jakab
  2. Bármi Áron
  3. Érték Elek
letöltés szöveges állományként
Debreceni Egyetem, Informatikai Kar, v. 2019.03.01.