Programozó versenyek

Levelező Prog1 gyakorlati számonkérés, 2021. június 5.

2021. június 5. 14:00 – 2021. június 5. 17:00

Borászat

Írjon programot, amely a Borászat kurzuson aláírást szerzett hallgatókat tudja meghatározni! A kurzuson az a hallgató kap aláírást, aki a félév során megírt két zh-n külön-külön eléri a minimális pontszámot, vagy ha az egyik zh-n 1 ponttal kevesebbet szerez a minimumnál, akkor a másikon legalább 2 ponttal többet. A bemenet első sorában két pozitív egész szám, az első és a második zh ponthatára (minimálisan elérendő pontszám) szerepel egymástól egy szóközzel elválasztva. A további sorok mindegyike „Neptun-kód p1 p2” alakú, ahol a Neptun-kód egy 6 karakteres, angol nagybetűkből és számjegyekből álló sztring, p1 és p2 pedig nemnegatív egész számok, amelyek az első, illetve a második zh-n elért pontszámot adják meg. A program a beolvasás sorrendjében írja a kimenetre soronként azokat a Neptun-kódokat, amelyek tulajdonosai aláírást szereztek a kurzuson! A bemenetet állományvégjelig kell olvasni.

Példa bemenet

  1. 13 18
  2. ABC123 15 22
  3. SDFD3D 18 16
  4. S354R3 18 17
  5. H3GGG2 12 20
  6. DDGN2D 9 16
letöltés szöveges állományként

A példa bemenethez tartozó kimenet

  1. ABC123
  2. S354R3
  3. H3GGG2
letöltés szöveges állományként
Debreceni Egyetem, Informatikai Kar, v. 2019.03.01.