Programozó versenyek

Levelező Prog1 gyakorlati számonkérés, 2021. június 5.

2021. június 5. 14:00 – 2021. június 5. 17:00

Keresés sztringtömbben

Adott a következő fejlécállomány:

myheader.h

 1. #ifndef _MYHEADER_H
 2. #define _MYHEADER_H 1
 3. char *foo(char *[], int);
 4. #endif /* myheader.h */
letöltés szöveges állományként

Írja meg a myheader.h állományban deklarált foo() függvényt, amely paraméterként megkap egy sztringeket tartalmazó egydimenziós tömböt és annak az elemszámát! A függvény határozza meg az első olyan tömbbeli sztringet, amely nem hosszabb a rákövetkezőjénél, és készítsen erről a sztringről egy másolatot! Ha ilyen nincs, akkor az utolsó sztringről készítsen másolatot! A függvény a másolandó sztringet ne módosítsa, visszatérési értéke pedig a másolat kezdőcíme legyen!

Megjegyzés

A függvényt helyezze a foo.c nevű állományba, és ezt az állományt küldje be megoldásként a kiértékelő rendszernek! Megoldását az alábbi állományok segítségével tesztelheti. Megoldásának kiértékelését a tesztelő rendszer nem feltétlenül ezeknek az állományoknak a felhasználásával végzi!

main.c

 1. #include <stdio.h>
 2. #include <stdlib.h>
 3. #include "myheader.h"
 4. int main()
 5. {
 6.     char *t[] = {"abcde", "fg", "hijklm"};
 7.     char *p = foo(t, 3);
 8.     printf("%s\n", p);
 9.     free(p);
 10.     return EXIT_SUCCESS;
 11. }
letöltés szöveges állományként

Makefile

 1. SRCS = main.c foo.c
 2. OBJS = $(SRCS:%.c=%.o)
 3. TARGETS = main
 4. .PHONY: clean
 5. all: $(TARGETS)
 6. main: $(OBJS)
 7. $(CC) $(OBJS) -o main
 8. %.o: %.c
 9. $(CC) -Wall -c $< -o $@
 10. clean:
 11. rm -rf $(OBJS) *~ $(TARGETS)
letöltés szöveges állományként

A példa tesztprogram kimenete

 1. fg
letöltés szöveges állományként
Debreceni Egyetem, Informatikai Kar, v. 2019.03.01.