Programozó versenyek

Programozási nyelvek 2, 2019. november 12., K8 ZH

2019. november 12. 8:05 – 2019. november 12. 9:50

Egyik kutya, másik eb

A műfordítók dolga az, hogy idegen nyelvű szövegeket magyar nyelvre ültessenek át. Amennyiben egy idegen szónak több magyar megfelelője is van, akkor választhatnak, hogy melyik magyar szót használják az idegen szó helyett. Ilyen választási lehetőséget kínálnak a magyar „kutya” és „eb” szavak is, természetesen csak akkor, ha az idegen szövegben e két szónak az idegen megfelelője bukkan fel.

Írjon programot, amely a standard bemenet első sorából egy N egész számot olvas be, majd a következő N sorból a „kutya” és „eb” szavak idegen nyelvű megfelelőit olvassa, soronként egyet-egyet! A bemenet következő sora ismét egy egész számot tartalmaz, M-et, amit M további sor követ.

A programjának az M sorból olvasott szavak mindegyikét meg kell vizsgálnia, és amennyiben a vizsgált szó karakterről karakterre a „kutya” és „eb” szavak valamely idegen nyelvű megfelelője lenne, akkor ezek helyett felváltva hol a „kutya”, hol az „eb” szót kell a standard kimenetre írnia! A szavak helyettesítését a „kutya” szóval kezdje! A nem ilyen jelentésű szavakat változatlanul kell a kimenetre írni!

Példa bemenet

 1. 2
 2. dog
 3. Hund
 4. 5
 5. der
 6. Hund
 7. megugatja
 8. the
 9. dog
letöltés szöveges állományként

A példa bemenethez tartozó kimenet

 1. der
 2. kutya
 3. megugatja
 4. the
 5. eb
letöltés szöveges állományként
Debreceni Egyetem, Informatikai Kar, v. 2019.03.01.