Programozó versenyek

Programozási nyelvek 2, 2019. november 13., Sz10 ZH

2019. november 13. 10:10 – 2019. november 13. 11:55

Feladat áttekintő

Programozási nyelvek 2, 2019. november 13., Sz10 ZH

A
Te szedd!
  Programozási nyelvek: C#, Java
Pontszám: 1
B
Ez gyerekjáték lesz!
  Programozási nyelvek: C#, Java
Pontszám: 1
C
Mit játsszunk?
  Programozási nyelvek: C#, Java
Pontszám: 1
D
Olvasónapló
  Programozási nyelvek: C#, Java
Pontszám: 1
Debreceni Egyetem, Informatikai Kar, v. 2019.03.01.